Camillas presentation

Camilla är hundfysioterapeut och hundmassör och arbetar deltid med rehab och friskvård för hundar på Svans i Balans, en nyöppnad klinik i Stockholm. Resten av sin arbetstid undervisar hon i pilates/yoga och dans, ibland står hon även på scen. Hon har tidigare bott i USA, där hon bl a tagit en doktorsexamen i historia. Camilla är hundinstruktör och erbjuder kurser och privatkonsultationer i Glada Jyckars regi.

Camilla lever med Blenda som är en fransk bulldogg på 1½ år. Blenda är första hunden som varit hos Camilla sedan valpåldern, då tidigare hundar har varit omplaceringshundar. Under sina år i USA började Camilla att ta hand om hundar som tillfälligt behövde hem, men Scooby kom att stanna hos henne. Denna vita schäferblandning blev Camillas inkörsport till hundvärlden, både genom träningen som behövdes och rehabiliteringen efter ett avslitet korsband.

Camilla läste om hundfilosofikursen på Facebook våren 2020. Hon tyckte det lät intressant då hon hade tankar som gick i liknande banor, vilket gjorde att det kom vid precis rätt tidpunkt för henne. Camilla såg att det här kunde vara vad hon ville utveckla, både av personliga skäl och i arbetet med hundar. Efter att ha gått grundkursen blev Camilla kvar och gick fördjupningen och blev sedan en i gruppen som startade hundfilosofinätverket.

Camilla ser hundfilosofin som en del i en livslång process som handlar om ett annat sätt att förhålla sig till relationen och livet med en hund, men också till sig själv. Att vara med i nätverket är en möjlighet att fortsätta den resa som började med första kursen. Det handlar om att hålla de svårare frågorna, utan enkla svar, levande för sig själv och i samspel med andra. Camilla ser att hundfilosofin har potential att förändra på djupet, genom den rikedom som finns i kurserna och nätverket. Att ha startat denna resa innebär att det inte går att vända om, utan istället hela tiden försöka förverkliga förändringar i sitt liv med hunden.