Kerstins presentation

Presentation av Kerstin Malm, kursledare för hundfilosofin, utifrån en intervju

Kerstin har i grunden en doktorsexamen i etologi med inriktning mot hundars beteende och utbildade sig också till hundpsykolog av Anders Hallgren. Hon har vidare läst filosofi och psykologi på universitetet och är coach i psykosyntes. Idag arbetar hon huvudsakligen i sitt eget företag K. Malm som föreläsare och författare, samt med specifika uppdrag som till exempel att ta fram värdegrundsmaterialet, REDE (https://rede.se/). Kerstin arbetar också i ett aktuellt forskningsprojekt på Göteborgs universitet, som undersöker hundarnas upplevelse av att arbeta som skolhundar (https://www.gu.se/forskning/hunden-i-skolan).  

Kerstin lever just nu tillsammans med hunden Holly som är cirka 10 år. Holly kom till Kerstin från Irland via organisationen Hundar utan Hem, och har sedan dess starkt kommit att påverka Kerstins tankar kring relationen n människan och hunden. Samvaron med Holly, en hundindivid som inte i sitt tidiga liv formats efter mänskliga krav och behov, förändrade Kerstins förståelse av vad det innebär att leva med en hund. Det som alltid hade funnits där blev plötsligt tydligt. Holly blev därigenom en avgörande drivkraft till boken "Tänk om jag kunde lyssna" samt framväxandet av hundfilosofin.  

För Kerstin, som levt med hundar sedan hon var 14 år och under många år både forskat om hundar och arbetat med kursverksamhet för hundverksamma, har Holly kommit att ge nya perspektiv och visa på andra vägar. Snarare än att tänka kring hur vi tränar hundar, väcktes mer djupgående frågor kring hur vi kan leva med hundar. Som en del av denna process föddes tanken på att skapa en utbildning, vilket blev verklighet via Sommenbygdens Folkhögskola som gav Kerstin fria händer att utforma kursen i Hundfilosofi. Kerstin har också länge eftersökt ett sammanhang där de som delar hundfilosofins tankar ska kunna utbyta erfarenheter och stödja varandra. Detta är en central funktion för det hundfilosofinätverk som blev ett resultat ur den första kursen.  

Kerstins vision för hundfilosofin har alltid omfattat att vidga perspektivet till att se hur livet med hund har potential att kunna hjälpa oss att leva på ett mer hållbart sätt i förhållande till världen i sin helhet. Det är i relationen till andra, genom empati och en genuin omsorg om andra arter, som verklig förändring kan ske. Hundfilosofin kommer därmed att handla om en djupgående förändring av hur vi förstår - och framförallt lever - vår relation till allt annat levande omkring oss.

Kerstins hemsida: http://kmalm.se/