Vision & Värdegrund 

Vår vision & värdegrund

Hundfilosofi innebär ett öppet och empatiskt synsätt där den traditionella synen på hunden och relationen hund-människa ingående granskas och ifrågasätts. Inom hundfilosofin strävar vi efter att frigöra oss från den påverkan som den rådande normen i samhälle och hundvärld har på oss. I ett hundfilosofiskt perspektiv bygger samvaro mellan hunden och människan på en medkännande och ömsesidig relation där hunden behandlas som en likvärdig individ med egen vilja och rätt att utveckla sina förmågor. Hundfilosofin ställer djupare frågor för att underlätta för människor att acceptera att det inte alltid finns givna svar. Människan behöver bli medveten och genom närvaro och samhörighet med allt levande finna en djupare visdom.  Hundfilosofins vision är en värld där hunden har ett värde i sig själv (är subjekt/agent) och inte finns som medel för människan.

Mål på vägen mot ett sådant paradigmskifte:

  • Att hunden får ett egenvärde och inte behöver ägas för att få finnas

  • Att hunden blir ett subjekt, en person, i lagens mening

  • Att hunden inte marginaliseras och ses som mål för människans behov

  • Att hunden får sin autonomi och frihet så långt det är möjligt

  • Att frågor om avel, försäljning, träning, kastrering och avlivning granskas och ifrågasätts

Viktigt i hundfilosofers arbetssätt:

  • Att vara empatisk, icke-värderande, icke-dömande och att ställa frågor

  • Att stötta andra att våga och orka stå upp för sina värderingar och sitt hjärtas val

  • Att genom generositet och öppenhet skapa gemenskap och samarbete  

  • Att arbeta mot större medvetenhet, närvaro och acceptans – hos sig själv och andra

  • Att betrakta allt levande med kärlek, medkänsla och respekt